Projekt 2017 / 2018
 

Projekt „Kurs na wykształcenie – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans

edukacyjnych i zawodowych uczniów rozwijając

kompetencje kluczowe, właściwe postawy

i umiejętności niezbędne na rynku pracy

oraz redukcja niedoboru społeczno-emocjonalnego

wśród 167 uczniów, a także poszerzenie kompetencji

zawodowych 34 nauczycieli, oraz umożliwienie

modernizacji zaplecza dydaktycznego placówki.

 

 

W ramach projektu

  • - uczniowie zastaną objęci wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy - zajęcia pozalekcyjne
  • -  uczniowie zastaną objęci wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • - zaplanowano zajęcia specjalistyczne w ramach indywidualizacji nauczania
  • - zaplanowano wsparcie szkoły w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • - zaplanowano wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Koszty projektu:

Łączna wartość projektu: 488 064,35 zł.

Wkład UE: 414 854,69 zł.

Dotacja celowa: 37 217,22 zł.


 

Oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu

Kurs na wykształcenie – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi

na rok szkolny 2018/2019


 

 - pobierz plik.pdf

Oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu

Kurs na wykształcenie – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi

na rok szkolny 2017/2018

 - pobierz plik pdf
 -------------------------------------------------------------
INFORMACJE DODATKOWE:

Protokoł postępowania oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy i montażu sprzętu IT.

 - protokół.pdf
 - zawiadomienie.pdf
-----------------------------------------------------------------------------
 Pytania dotyczące postępowania na dostarczenie sprzętu komputerowego.  - pobierz plik pdf

Zakup pomocy dydaktycznych (druki):

WZÓR UMOWY

 - załącznik 1

FORMULASZ OFERTY

- załącznik 2

OŚWIADCZENIE

- załącznik 3

FORMULARZ CENOWY

- załącznik 4

ZAPYTANIE OFERTA - dostawa i montaż sprzętu IT

 - załącznik 5
 ZAPYTANIE OFERTA - dostawa pomocy dydaktycznych  - załącznik 6
 -------------------------------------------------------------
 UWAGA  - nauczyciel nieobecny:   zajęcia odwołane: