Wzorzec absolwenta

WZORZEC ABSOLWENTA

 1. Osiąga wyniki w pracy na miarę swoich możliwości.
 2. Zna swoje obowiązki i prawa, dotrzymuje danego słowa.
 3. Jest odpowiedzialny za podjęte zadania i zaangażowany w pracę.
 4. Jest tolerancyjny, nie dokucza innym - szanuje godność drugiego człowieka.
 5. Ma odwagę wyrażać w kulturalnej formie swoje opinie i  poglądy.
 6. Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować zachowaniem, wyglądem, wiedzą.
 7. Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec negatywnych wzorców. Swoje emocje wyraża w sposób akceptowany społecznie.
 8. Szanuje pracę swoją i innych.
 9. Potrafi korzystać ze środków przekazu informacji.
 10. Jest przyjacielem przyrody; dba o wygląd otoczenia.
 11. Dba o kulturę języka ojczystego.
 12. Jest dumny z historii Polski, miasta, szkoły.