Dla Niepodległej...

 

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NARODOWE

 

   W dniu 08.11.2019r. odbył się uroczysty "Apel z okazji 11 listopada - Święta Niepodległości". W dwóch grupach wiekowych (kl. I - IV oraz kl. V - VIII)

uczciliśmy nasze narodowe święto. Po wprowadzeniu szkolnego sztandaru i odśpiewaniu pełnej wersji hymnu narodowego: "Mazurek Dąbrowskiego",

uczniowie zaproszeni zostali do "wędrówki" przez dzieje Polski. W krótkiej i zwięzłej formie uczniowie ze szkolnego koła teatralnego przedstawili historię

naszego narodu od czasów zaborów po dzień odzyskania niepodległości, 11 listopada 1918r.  Gra 'aktorów' wzbogacona została o elementy pantomimy,

oprawę plastyczno - muzyczną i występ szkolnego chóru.

   Częścią historyczną zajął się p. Marcin Krach (nauczyciel historii), który uatrakcyjnił przedstawienie swoim gitarowym występem.

Akompaniował uczniom kl. 7b podczas wykonania utworu "Wojenko, wojenko". Nad scenariuszem przedstawienia czuwała p. Iwona Kowalska

(nauczyciel j. polskiego i opiekun szkolnego koła teatralnego). Piękną oprawę plastyczną przygotowała p. Justyna Rynkiewicz (nauczyciel plastyki).

Natomiast p. Joanna Dudzińska (nauczyciel muzyki oraz opiekun szkolnego chóru) zajęła się warstwą muzyczną przedstawienia.

   Wraz ze szkolnym chórem zaprezentowała piękne wykonanie wybranych pieśni legionowych ("My, Pierwsza Brygada" i "Przybyli ułani").

Przedstawienie spotkało się z żywym i ciepłym odbiorem ze strony publiczności, zarówno uczniów jak i dorosłych.

Pojawiły się także głosy mówiące nawet o chwilach wzruszenia w takcie występu. Mamy nadzieję, że dzięki przedstawieniu udało się przybliżyć wszystkim

naszą trudną "drogę do wolności", a przede wszystkim wzbudzić szacunek i zachować pamięć o wydarzeniach sprzed 101 laty ważnych dla każdego Polaka.

 

Iwona Kowalska
Marcin Krach