Wewnątrzszkolne ocenianie

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w Szkole Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi

reguluje wewnątrzszkolne ocenianie, którego szczegóły znajdą Państwo

w poniższym dokumencie.

 

 

ROZDZIAŁ VII - STATUT SP91- WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

zmiany - Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 21 stycznia 2019 r.


POBIRZ PLIK.pdf