Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

O nas

O nas ...

 

We wrześniu 2016 formalnie dołączyliśmy do miłośników Łodzi. Formalnie, bo już w ubiegłym roku szkolnym  rozwijaliśmy zainteresowania

naszym miastem, uczestnicząc aktywnie w tematycznych wycieczkach i organizując konkurs wiedzy o Łodzi.

Teraz zaś działamy pod szyldem Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Mamy legitymacje członkowskie , chodzimy na wycieczki,

będziemy uczestniczyć w rajdach, spacerach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi .

Na razie nasze koło liczy 12 uczniów. Opiekunami koła są panie: Joanna Dudzińska, Renata Jandziak i Katarzyna Kilańczyk.

 

O TPŁ słów kilka?.


Towarzystwo Przyjaciół Łodzi  to organizacja pożytku publicznego, której celem działalności jest krzewienie miłości do Łodzi,

pielęgnowanie jej tradycji oraz upowszechnianie wiedzy o mieście.  Towarzystwo powstało w maju 1936, a zareje-strowane zostało

w 1937 roku i liczyło wówczas 73 członków. Jego założycielami byli: inż. Karol Bajer, mecenas Bolesław Fichna, inż. B. Michelis,

inż. Zygmunt Gun-dlach. Siedziba Towarzystwa mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 102.

 

Obecnie TPŁ ma siedzibę przy ul.  Piotrkowskiej  17. Prezesem zaś od 1999 roku jest znany miłośnik Łodzi, senator RP

- Ryszard Bonisławski, który w kwietniu 2016 roku gościł w naszej szkole.Więcej informacji na temat TPŁ na stronie :  http://www.tplodzi.eu