Pracownia przyrodnicza Ptasi Azyl

 


Dnia 28 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi odbyła się uroczystość otwarcia pracowni ekologicznej ?Ptasi azyl?, która powstała dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu ?Moja wymarzona ekopracownia?.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: p. Iwona Kurczewska ? inspektor Wydziału Edukacji w Łodzi i p.Tomasz Łysek ? prezes zarządu WFOŚiGW w Łodzi, dyrektor SP 91 mgr Konrad Kurczewski, Rada Pedagogiczna placówki oraz uczniowie.

 

                Galę rozpoczęto o godzinie 1000 uroczystym apelem, po czym zaprezentowano nową pracownię. Młodzież klas szóstych zapoznała gości i swoich młodszych kolegów z działaniem i zastosowaniem wybranych pomocy dydaktycznych. Pan dyrektor i opiekunka ?Ptasiego azylu? mgr Iwona Filanowska opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez młodych ekologów w ramach pracy szkolnego koła OTOP. Uroczystość została zakończona przedstawieniem przygotowanym przez szkolne koło teatralne. Nasi aktorzy wystawili sztukę Izabelli Degórskiej pt. ?Bajka o szczęściu?.


 

 
 

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie zadania pn ?Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 91 - Ptasi Azyl? nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację w/w celu. Są to środki w wysokości 38 167,00 zł oraz udział własny szkoły w wysokości 2 050,00 zł pochodzący ze składek na Komitet Rodzicielski.

Pracownia będzie utworzona w sali nr 209 na II p.. Pozyskane środki pozwolą wyposażyć pracownię w nowe meble ( stoliki, krzesła, tablica, rolety okienne ), sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny i tablicę multimedialną z projektorem oraz pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną ( między innymi: mikroskopy, filmy, mapy, modele, plansze).

 

W chwili obecnej trwa konkurs ofert cenowych i wybór dostawców wyposażenia z zachowaniem zasad konkurencyjności. Całość inwestycji zgodnie z umową zawartą z WFOŚ i GW zakończy się do dnia 31 grudnia 2013r. uroczystym otwarciem w obecności przedstawicieli Funduszu. Od stycznia 2014r. będziemy mogli wspólnie korzystać z Ekopracowni realizując założenia projektu i osiągać cele dotyczące kształtowania edukacji ekologicznej, propagując poszanowanie dziedzictwa przyrody wśród dzieci i młodzieży, działając pod hasłem ? Im więcej wiemy o przyrodzie, tym więcej możemy dla nie zrobić?.