Przetargi

----------------------------------- 2018 - 2019 --------------------------------------

MODERNIZACJA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 IM. LEONIDA TELIGI W ŁODZI.

Przetarg II

1. zestawienie z otwarcia ofert

pobierz pdf

2. ogłoszenie o wyniku

 pobierz pdf
 --------------------------------------------------------------------------  ------------

(2) Ogłoszenie o zamówieniu

 pobierz pdf

(2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pobierz pdf

(2) zal. 1 Opis techn. SP-91

 pobierz pdf

(2) zal. 1 Przedmiar robót SP-91

 pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 1

 pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 2

 pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 3

 pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 4

 pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 5

pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 6

pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 7

pobierz pdf

(2) zal. 1 RYS 8

pobierz pdf

(2) zal. 1 STWOR SP-91

pobierz pdf

(2) zal. 2 Formularz ofertowy

pobierz

(2) zal. 3 Oświadczenie o warunkach

pobierz

(2) zal. 4 Oświadczenie wykluczenie

pobierz

(2) zal. 5 Grupa kapitałowa

pobierz

(2) zal. 6 Wykaz robót

pobierz

(2) zal. 7 Wykaz osób

pobierz

(2) zal. 8 Wzór umowy

pobierz

(2) zal. 9 Wzór zobowiązania

pobierz

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODERNIZACJA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 IM. LEONIDA TELIGI W ŁODZI.

Przetarg I

1. zestawienie z otwarcia ofert

 - pobierz pdf

2. ogłoszenie o wyniku 

 - pobierz pdf
  -----------------------------------------------------------------------------------  -----------------

Ogłoszenie o zamówieniu

 pobierz pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pobierz pdf

zal. 1 Opis techn. SP-91

 pobierz pdf

zal. 1 Przedmiar robót SP-91

 pobierz pdf

zal. 1 RYS 1

 pobierz pdf

zal. 1 RYS 2

 pobierz pdf

zal. 1 RYS 3

 pobierz pdf

zal. 1 RYS 4

 pobierz pdf

zal. 1 RYS 5

pobierz pdf

zal. 1 RYS 6

pobierz pdf

zal. 1 RYS 7

pobierz pdf

zal. 1 RYS 8

pobierz pdf

zal. 1 STWOR SP-91

pobierz pdf

zal. 2 Formularz ofertowy

pobierz

zal. 3 Oświadczenie o warunkach

pobierz

zal. 4 Oświadczenie wykluczenie

pobierz

zal. 5 Grupa kapitałowa

pobierz

zal. 6 Wykaz robót

pobierz

zal. 7 Wykaz osób

pobierz

zal. 8 Wzór umowy

pobierz

zal. 9 Wzór zobowiązania

pobierz

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019
 

 

1. Świadczenie usług inspektora BHP - miesiąc udzielenia zamówienia publicznego: sierpień / wrzesień
 
 
 
 
 
 

 

 

----------------------------------- 2017 - 2018 --------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi ogłasza przetarg na:

BUDOWĘ BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91


(2)  Dokumenty dotyczące przetargu:

(2) Ogłoszenie o zamówieniu
- pobierz pdf
(2) SIWZ-11-07-2018 - pobierz pdf
(2) Projekt Budowlany - załącznik nr 1 - pobierz pdf
(2) STWiOR - załącznik nr 1

- pobierz pdf

(2) Kosztorys nakładczy - załącznik nr 1 - pobierz pdf
(2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz doc
(2) Oświadczenie o warunkach  - załącznik nr 3  - pobierz doc
(2) Oświadczenie wykluczenie - załącznik nr 4 - pobierz doc
(2) Grupa kapitałowa - załącznik nr 5 - pobierz doc
(2) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6  - pobierz doc
(2) Wykaz osób - załącznik nr 7 - pobierz doc
(2) Wzór umowy - załącznik nr 8 - pobierz doc
(2) wzór zobowiązania - załącznik nr 9  - pobierz doc
   (2) Pytania i odpowiedzi - - pobierz pdf

(2 )ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT

 

-pobierz.pdf

 

(2)OGŁOSZENIE O WYNIKU

-pobierz.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi ogłasza przetarg na:

BUDOWĘ BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91


(1)  Dokumenty dotyczące przetargu:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz pdf
 SIWZ-20-06-2018 - pobierz pdf
 Projekt Budowlany - załącznik nr 1  - pobierz pdf
STWiOR - załącznik nr 1

- pobierz pdf

 Kosztorys nakładczy - załącznik nr 1  - pobierz pdf

 

 Formularz oferty - załącznik nr 2  - pobierz doc
 Oświadczenie o warunkach  - załącznik nr 3  - pobierz doc
 Oświadczenie wykluczenie - załącznik nr 4  - pobierz doc
 Grupa kapitałowa - załącznik nr 5  - pobierz doc
 Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6  - pobierz doc
 Wykaz osób - załącznik nr 7 - pobierz doc
 Wzór umowy - załącznik nr 8  - pobierz doc
 wzór zobowiązania - załącznik nr 9  - pobierz doc

 

 

Pytania i odpowiedzi- pobierz .pdf

ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT

- pobierz.pdf

  OGŁOSZENIE O WYNIKU -pobierz.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


Łódź: Budowa placu zabaw programu RADOSNA SZKOŁA

przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi --------------------      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA --------- pobierz plik pdf 

Z dniem 18 października 2012 roku Komisja Przetargowa utrzymuje decyzję o wyborze wykonawcy w mocy.

 Z dniem 03 października 2012 roku wpłynęło - ODWAŁANIE --- pobierz plik pdf

Łódź, 28 wreśnia 2012 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ---- pobierz plik pdf
Numer ogłoszenia 328524 - 2012 Łódź, dn. 03.09.2012 r. 

Szkoła Podstawowa nr 91 w Łodzi , ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź,na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 45.

 Dokumenty przetargowe w załącznikach:
 
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ? pobierz plik (ogłoszenie.pdf)

  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ? pobierz plik (siwz sp91.pdf)

  3. Załączniki do SIWZ od 1 do 5 SP 91 ? pobierz plik (swiz od 1 do 5.pdf)

  4. wzór umowy ? pobierz plik (wzor umowy.pdf)

  5. opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót - pobierz pliki - załącznik nr 7a, załącznik nr 7b,

  1. STWiOR - pobierz plik (stwior.pdf)