Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Projekt ROLA NIE BOLI

 

W projekcie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły:

 kl. 6 a

(24 i 27 listopada 2015r.)

kl. 6 b

(24 i 27 listopada 2015r.)

Jedną z najważniejszych obecnie jest umiejętność pracy grupowej / zespołowej, a jednym z większych problemów uzależnienie od gier komputerowych i Internetu oraz nieumiejętność budowania pozytywnych relacji rówieśniczych przez dzieci.


W związku z tym Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, dzięki dofinansowaniu z  budżetu Miasta Łodzi zrealizowała projekt pt. "ROLA NIE BOLI, czyli jak znaleźć w grupie swoje miejsce i swój czas", będący wykonaniem zadania publicznego o nazwie: aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. Uczniowie klas 6 mieli okazję wziąć udział w warsztatach pracy w grupie i ról grupowych w swojej szkole, do której zawitał trener SIŁACZKI oraz w warsztatach gier planszowych, w miejscu oferującym rozgrywki gier planszowych - w Gralni, przy ul. Więckowskiego 6 w Łodzi. Była to okazja, by przeżyć fantastyczną przygodę polegającą na zabawie grami planszowymi, a jednocześnie uczyć się pracy grupowej/zespołowej i rozwijać inne kompetencje społeczne.

 

Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA