Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start”

     

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje

jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł.

Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci

niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia.

Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


Jak dostać świadczenie dobry start?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny

lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy i jak złożyć wniosek?


Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną

lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl


Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.


Ważne!

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie

przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

na stronie  www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69