Świadczenia socjalne
                     WAŻNE !

  

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:
  • świadczenia wychowawczego „500+”
  • świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

NIE TRAĆ CZASU W URZĘDZIE: złóż wniosek za pośrednictwem:

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69
 
Pamiętaj !
 
Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:
 

świadczenie wychowawcze „500+”

                                

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

- wypłata do 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

- wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r. 

- wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

- wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r.

   - wypłata do 29 lutego 2020 r.
 

świadczenie dobry start „300 dla ucznia”

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

                                

lipiec-sierpień 2019 r.

- wypłata do 30 września 2019 r.

wrzesień – listopad 2019 r.

- wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

   od grudnia 2019 r.    - wniosek pozostawia się bez rozpatrzeni
 

świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2019 r.)

                                

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

   lipiec-sierpień 2019 r.  - wypłata do 30 listopada 2019 r.
   wrzesień - październik 2019 r.  - wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad - grudzień 2019 r.

 - wypłata do 29 lutego 2020 r.
 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2019 r.)

 
                                 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

- wypłata do 31 października 2019 r.

wrzesień 2019 r.

- wypłata do 30 listopada 2019 r.

październik 2019 r.

- wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

   - wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r.

   - wypłata do 29 lutego 2020 r.