procedury bezpieczeństwa SP91


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SP91

1

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI

I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI

ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ,

W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM.

  -pobierz pdf

 

 

2

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

UCZNIÓW ORAZ OSÓB POZOSTAJĄCYCH

POD OPIEKĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI.

-pobierz pdf

 

 

3

ZASZASADY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA ZAJĘĆ PRZEZ UCZNIA.

-pobierz pdf