konkursy
KONKURSY w roku szkolnym 2018/2019
 Konkursy MIĘDZYSZKOLNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ:
  • V Konkurs Wiedzy o Łodzi „Łódź znana i nieznana” - II semestr
  • XVI Memoriał im. Marka Radomskiego - II semestr

 Konkursy SZKOLNE:

  • Konkursy plastyczno - techniczne z okazji  Bożego Narodzenia i Wielkanocy - I i II semestr
  • Konkurs „Prymusik” (kl. 2 i 3) - koniec  I semestru
  • Konkurs „Prymus” (kl. 4-8) - koniec I semestru
  • Konkurs Kaligraficzny (kl. 1-8) - II semestr
  • Konkurs Mitologiczny (kl. 5) - II semestr
  • Pastorałki i kolędy (klasy 1-3) - I semestr

KOORDYNATOR

INFORMACJE O KONKURSIE

 nauczyciele matematyki  21 marca 2019r. KANGUR MATEMATYCZNY
 nauczyciele informatyki  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w VIII WOJEWÓDZKIM

KONKURSIE INFORMATYCZNYM, który odbędzie się w ramach projektu „WIOSNA, ACH TO TY”

w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Konkurs zorganizowany we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich adresowany jest

do uczniów trzecich klas szkoły podstawowej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera

oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, pana Grzegorza Wierzchowskiego.

Edycja Konkursu nosi tytuł:

Ptaki śpiewające w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Więcej informacji na stronie:

http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=1104:vii-wiosna-ach-to-ty&catid=35:kataktualnosci&Itemid=109

mgr Iwona Filanowska

mgr Justyna Rynkiewicz

mgr Joanna O-Stankiewicz

 

 KONKURS z okazji 60-lecia naszej szkoły.

 

Zadanie dla klas 1-3;


1.Praca plastyczna w formacie A4 wykonana dowolną techniką na jeden z podanych tematów:

„Nasz Patron Leonid Teliga”; „Jacht Opty”.

 

Zadanie dla klas 4-8;


1.Model przestrzenny – Jacht Opty – technika i rozmiar dowolny.


2.Logo z okazji 60-lecia Szkoły – grafika komputerowa w dowolnym programie

(plik wykonawczy + zapis w postaci pliku graficznego)


3.Mapa rejsu Leonida Teligi z uwzględnieniem miejsc, ciekawostek.

(format min.A3. Materiały i technika bez ograniczeń).

 

Podpisane prace proszę dostarczyć do 25 marca 2019r. do sali 109, pliki do sali 205.

II SEMASTR

mgr Justyna Rynkiewicz

mgr Joanna O-Stankiewicz

 

ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNO -TECHNICZNY

                        na PRZESTRZENNĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ (wiszącą lub stojącą).

 

Wielkość , technika i materiały - bez ograniczeń.

 

Podpisane prace należy oddać do 5 grudnia 2018r. do sali 109 lub 205.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Aleksandra Jagieła-Sochacka

1. Konkurs matematyczny Alfik - płatny 10 zł. Zgłoszenia były do 31.10.2018r.

    Konkurs odbędzie się 21 listopada 2018r.

 

2. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie- konkurs darmowy.

    Zgłoszenia do konkursu zbieram do 10 listopada. Oddanie prac do 13 listopada 2018r.

 

3. Ogólnopolski konkurs filmowy "Zaraź nas swoją pają". Konkurs darmowy.

    Zgłoszenia do 10 listopada. Oddanie prac do 15 listopada 2018r.

 

4. Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr. Konkurs darmowy.

    Zgłoszenia do 10 listopada. Konkurs odbędzie się 14 listopada 2018r.