Oferta dla pierwszoklasistów

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju;
 • dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną;
 • dba o bezpieczne warunki nauki i zabawy oraz promuje zdrowy styl życia;
 • organizuje wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu;
 • podejmuje działania profilaktyczne na rzecz wszystkich uczniów;
 • oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych we wszystkie dni tygodnia;
 • wciela w życie ideę "małej ojczyzny", umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego Łodzi i regionu oraz ich historii i dnia dzisiejszego;
 • kształtuje postawy ekologiczne;
 • unowocześnia bazę i wyposażenie pracowni;
 • zapewnia dostęp do komputera i Internetu.

 

Oferujemy:

 • opiekę świetlicową (630 - 1700);
 • tanie i dobre obiady w stołówce szkolnej;
 • opiekę pedagoga, psychologa i terapeuty;
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, ogrodu botanicznego, zoo;
 • rajdy;
 • wycieczki bliższe i dalsze, piesze i autokarowe, zielone szkoły;
 • imprezy integracyjne:  np. Festiwal Ksiązki, Rajd Ziemi, Piknik Rodzinny;
 • imprezy sportowe:  np. Memoriał im. Marka Radomskiego;
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne;

 

Zajęcia dodatkowe:

 • koło językowe 
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło OTOP
 • koło LOP
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia taneczne
 • koło teatralne (terapeutyczne)
 • zajęcia rekreacyjne; basen, sezonowo, lodowisko - soboty / cały rok
 • zajęcia sportowe  (siatkówka)
 • zajęcia wyrównawcze
 • Klub Europejski
 • Klub Miłośników Biblioteki
 • Byskusyjny Klub Książki