Obiady
Informacje dotyczace obiadów w roku szkolnym 2019/2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WRZESIEŃ - 55 zł.

PAŹDZIERNIK - 115zł.

LISTOPAD - 95 zł.

GRUDZIEŃ - 65 zł.

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY  DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  

Informujemy, że odpłatność za obiad w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 5,00 zł.

 

Płatności za obiady prosimy regulować:


- przelewem na konto SP91, nr rachunku:   36 1560 0013 2030 6437 9000 0006 ,


          w tytule przelewu prosimy podać:

  • imię i nazwisko,
  • klasa ...........,
  • obiady za okres ...............

lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI

 - pobierz plik pdf
 Załączniki do regulaminu:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM.

(załącznik nr 1)

 

- pobierz plik pdf

  WEZWANIE DO ZAPŁATY (załącznik nr 2)  - pobierz plik pdf