Obiady
Informacje dotyczace obiadów w roku szkolnym 2018/2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Opłata za  obiady: kwiecień 2019r. - 60 zł.

                       maj 2019r. - 80 zł.

                               czerwiec 2019r. - 48 zł.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  

Informujemy, że odpłatność za obiad w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 4,00 zł.

 

Płatności za obiady prosimy regulować:


- przelewem na konto SP91, nr rachunku: 36 1560 0013 2030 6437 9000 0006,

w tytule przelewu prosimy podać:

  • imię i nazwisko,
  • obiady za okres ...............

lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI

 - pobierz plik pdf
 Załączniki do regulaminu:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM.

(załącznik nr 1)

 - pobierz plik pdf
  WEZWANIE DO ZAPŁATY (załącznik nr 2)  - pobierz plik pdf