MEN - regulacje prawne (COVID -19)
WAŻNE INFORMACJE
    

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne.


1

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b >

3

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół– plik w wersji word

8

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

11

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

12

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

13 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje

14

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie:
www.bip.uml.lodz.pl,
pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.