Konsultacje

                ROK SZKOLNY 2019/20120

 Zebrania z Rodzicami  (godz. 17.00) :

 

  • 09 września 2019r. (poniedziałek) 
  • 09 grudnia 2019r. (poniedziałek) - powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowanych
  • 03 lutego 2020r. (poniedziałek) 
  • 06 kwietnia 2020r. (poniedziałek) - procedury egzaminacyjna w klasach VIII
  • 18 maja 2020r. (poniedziałek) -  powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowanych

 KONSULTACJE od 17.00 do 18.00

WSZYSCY NAUCZYCIELE  SĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW

 

  • 07 października 2019r. (poniedziałek) 
  • 04 listopada 2019r. (poniedziałek) 
  • 09 marca 2020r. (poniedziałek)
  • 06 kwietnia 2020r. (poniedziałek)