Konsultacje

ROK SZKOLNY 2018/2019

 Zebrania z Rodzicami  (godz. 17.00) :

 

  • 10 września 2018r. (poniedziałek)  -  organizacyjne
  • 05 listopada 2018r. (poniedziałek) - śródsemestralne
  • 07 stycznia 2019r. (poniedziałek) - podsumowanie I semestru
  • 25 marca 2019r. (poniedziałek) - śródsemestralne - procedury egzaminacyjna w klasach VIII
  • 10 czerwca 2019r. (poniedziałek) -  podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

WSZYSCY NAUCZYCIELE  SĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW

 KONSULTACJE od 17.00 do 18.00

WSZYSCY NAUCZYCIELE  SĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW

 

  • 15 października 2018r. (poniedziałek) dla klas I-VII, ZEBRANIA dla klas VIII
  • 03 grudnia 2018r. (poniedziałek) - informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  • 06 maja 2019r. (poniedziałek) - informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi


KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW SWOJEJ KLASY WYCHOWAWCY USTALAJĄ INDYWIDUALNIE.