Imprezy sprawdziany konkursy

 

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2018/2019

 

IMPREZA/UROCZYSTOŚĆ

TERMIN ODPOWIEDIALNI NAUCZYCIELE
 • Wybory do SU    
09.2018 p. M. Kotowska, p. K. Szczepańska-Pytel
 • Dzień Języków Obcych
26.09.2018 n-le języka angielskiego
 • Apel Komisji Edukacji Narodowej
15.10.2018 p. Ewa Ceran (klasa 1-3,4-5, 6-8)
 • Ślubowanie uczniów klas I    
12.10.2018
wychowawcy klas 1 p. J. Dudzińska (oprawa muzyczna , p. J. Rynkiewicz (oprawa plastyczna) i p. J Kozłowski
 • Dzień Papiewski
22.10.2018 n-ie religii
 • Szkolny Dzień Promocji Zdrowia
08.11.2018
wychowawcy klas 1-3 oraz 4-8, p. B.Kobalczyk, p. Janicka, p. Sówka
 • Święto Niepodległości - apel   
09.11.2018
p.M.Krach, p. P.Mierzwa, p.J.Dudzińska, p. J.Rynkiewicz
 • Jasełka i wigilie klasowe    
20.12.2018
Jasełka - n-le religii
Wigilie klasowe - wychowawcy
 • Noworoczne spotkanie z książką
04.01.2019 p. Szmigielska, p. Kassassir
 •  Apel podsumowujący I semestr      
17.01.2019
Wychowawcy, pozostali Nauczyciele i Dyrekcja
 • Bal Karnawałowy   
 18.01.2019
kl. 1-3 (9.00-11.00) - Wychowawcy kl. 1-3
kl. 4-8 (po 4. godz.) - SU z opiekunkami
 •  Pasowanie na czytelnika       
 marzec p. B.Szmigielska i wychowawcy klas I
 •  XX Rajd Ziemi   
26.04.2019
p.B.Tanaś, p.U.Sówka, p.J.Michalak, p.E.Andrzejczyk, p. M. Krach
 •  XVI Memoriał im. Marka Radomskiego
ostatni tydzień kwietnia   p. J. Kozłowski, p. A. Schabowicz, p.Janicka
 •  Święto Konstytucji 3 Maja - apel    
  06.05.2019
kl. 1-3 - p. K.Cybula, B.Kassassir
kl. 4-8 - p. M. Krach, p. P.Mierzwa     p.J.Dudzińska, p. J.Rynkiewicz
 •  60 - LECIE SZKOŁY
 24.05.2019
p. J.Wojtysiak, p.I. Filanowska + wszyscy nauczyciele.
 • Piknik „Kolorowo i Sportowo”       

8.06.2019

wszyscy Nauczyciele, Rada Rodziców i Rada Osiedla

 •  Apel podsumowujący II semestr    
 13.06.2019  Wychowawcy, pozostali Nauczyciele i Dyrekcja
 •  Uroczyste zakończenie
         roku szkolnego 2018/20189  
 19.06.2019

klasy 1-3 - wychowawczyni klasy 3
   klasy 4-6 - wychowawczynie klas 5

klasy 7-8 - wychowawczynie klas 8
p. J. Kozłowski i p. A. Schabowicz - przygotowanie sali
p. J. Dudzińska - oprawa muzyczna
p. J. Rynkiewicz - oprawa plastyczna

 


KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ

 • IV Konkurs Wiedzy o Łodzi „Łódź znana i nieznana” - p. R. Jandziak, p. J. Dudzińska i p. K. Kilańczyk, p.Ceran, p.Szmigielska
 • XVI Memoriał im. Marka Radomskiego - p. J. Kozłowski, p. A. Schabowicz, p.Janicka

KONKURSY SZKOLNE

 • Konkursy plastyczno-techniczne z okazji  Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • Konkurs „Prymusik” (kl. 2 i 3) - koniec  I semestru
 • Konkurs „Prymus” (kl. 4-8) - koniec I semestru
 • Konkurs Kaligraficzny (kl. 1-8) - II semestr
 • Konkurs Mitologiczny (kl. 5) - II semestr
 • Pastorałki i kolędy (klasy 1-3)
 SPRAWDZIANY W R. SZK. 2018/2019
 • KONIEC WRZEŚNIA - diagnoza „na wejściu”  w klasach 1
 • KWIECIEŃ - sprawdziany kompetencyjne dla klas 3 i 4 z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
 • MAJ - sprawdzian kompetencji dla klas 5, 6 i 7 z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
 • 15-17 KWIETNIA - Egzamin ósmoklasisty (dodatkowy termin: 3-5 czerwca)

STRÓJ GALOWY OBOWIĄZUJE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH UROCZYSTOŚCI:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 • Święto Niepodległości - apel
 • próbny egzamin ósmoklasisty
 • Egzamin ósmoklasisty
 • Apel podsumowujący I semestr r. szk.  2018/2019
 • Święto Szkoły
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Apel podsumowujący r. szk.  2018/2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Wszystkie apele w roku szkolnym 2018/2019

będą odbywały się w sali gimnastycznej.