Kalendarz szkolny

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU

14 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
dodatkowy termin - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

3, 4 i 5 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
19 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

 

20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.ZEBRANIA RODZICÓW / KONSULTACJE godz.170010 września 2018 r.

poniedziałek   ZEBRANIE Z RODZICAMI
15 października 2018r.
poniedziałek

KONSULTACJE klas I - VII, zebrania klas VIII

05 listopada 2018r. poniedziałek  ZEBRANIE Z RODZICAMI 
03 grudnia 2018r. poniedziałek  KONSULTACJE (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
07 stycznia 2019r. poniedziałek   ZEBRANIE Z RODZICAMI
25 marca 2019r. poniedziałek  ZEBRANIA RODZICÓW ( procedury egzaminacyjne VIII klas)
06 maja 2019r.  poniedziałek  KONSULTACJE (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
10 czerwca 2019r. poniedziałek  ZEBRANIE Z RODZICAMI (podsumowanie r.szk.2018/2019)  (godz. 17.00)
                                             


Święta (dni ustawowo wolne)


1 listopada (czwartek) - Wszystkich Świętych

11 listopada  (niedziela) - Święto Niepodległości

1 stycznia ( wtorek) - Nowy Rok

6 stycznia (niedziela) - Święto Trzech Króli

1 maja ( środa) - Święto Pracy

3 maja (piątek) - Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku

(Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1245) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, po zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ogłasza dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

                                                    

2 listopada (piątek) - dzień po Wszystkich Świętych

21 grudnia (piątek)

2 stycznia (środa)

15, 16 i 17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) - egzamin ósmoklasisty

2 maja (czwartek) - Dzień Flagi RP

 

W tych dniach czynna jest świetlica szkolna w godzinach 6:30-17:00