Druki do pobrania


Zwolnienie ucznia z lekcji (nie dotyczy lekcji WF) - pobierz .pdf


Zwolnienie ucznia z lekcji WF (dwa druki) - pobierz druk 1 .pdf, pobierz druk 2 .pdf


Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły - pobierz .pdf


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy  -  pobierz.pdf


COWID - 19 


Zgoda opiekuna na pomiar temperatury u dziecka - pobierz.pdf