Adopcja na odległość

Adopcja na odległość

- działania w roku 2017/2018


W  sobotę 16.06.2018r. na Festynie Rodzinnym – odbywającym się na terenie

naszej szkoły, przeprowadziliśmy Kiermasz Zabawek, z którego dochód

przeznaczony został na akcję ,,Adopcja na Odległość”.


Poniżej przedstawiam sprawozdanie z całorocznej działalności:

  • 722 zł - ze skarbonek w klasach
  •   70zł -  od Samorządu Szkolnego
  • 320 zł - z Kiermaszu Zabawek

Razem zebraliśmy: 1112 zł

WYSŁAŁAM:

  • Na  adopcję - 812 zł
  • Na budowę domu dla dzieci ulicy w Zambi - pozostałą sumę  t.j. 300 zł

Bardzo dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom, za ofiarność, zaangażowanie

i empatię na rzecz zaadoptowanej przez naszą szkołę Racheli Mutyimana z Rwandy


Koordynator akcji - Krystyna Maćkowska

ADOPCJA  SERCA  


Nasza szkoła, po raz kolejny, zaadoptowała

ubogie dziecko z Afryki.

 

 W bieżącym roku szkolnym, kontynuujemy podjętą w ubiegłym roku

akcję ,,Adopcja serca?. Polega ona na przyjęciu do naszego życia,

biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienia mu możliwości wyżywienia i edukacji.

W ubiegłym roku wysłaliśmy deklarację adopcji na 3 lata wraz

z wpłatą 790zł.

 

W październiku b. roku otrzymaliśmy akt adopcji 10 letniej

Racheli Mutyimana z Rwandy. Mama dziewczynki  jest nieuleczalnie

chora, nie zajmuje się dzieckiem, zaś ojciec po wyroku więzienia, nie

znajdując pracy, został bez środków do życia. Opuszczona dziewczynka

błąkała się po wsi. W akcję włączył się Samorząd Szkolny, oraz cała

społeczność szkolna, biorąc udział w organizowanych akcjach

i zbiórkach.

 

Aby zebrać zadeklarowaną kwotę podejmujemy różne działania :

  • dobrowolne ofiary do skarbonki( rezygnacja ze słodycz) w Adwencie i W wielkim Poście
  • kiermasz zabawek ( współpraca z Samorządem Szkolnym)
  • rozprowadzanie kartek świątecznych
  • kiermasz zabawek i ciast na terenie parafii Najświętszego Zbawiciela.

 W naszych działaniach, przyświecają nam słowa naszego wielkiego

rodaka i wychowawcy św. Jana Pawła II

,, Człowiek jest wielkim nie przez to, co posiada(?).

Lecz przez to, czym dzieli się z innymi?.

 

Zaangażowanie i empatia dzieci zasługują na ogromne uznanie.

Z całego serca dziękuję za danie szansy godnego życia i nauki

jednemu z tych najbardziej potrzebujących.
 

Koordynator akcji Krystyna Maćkowska

 

DOWÓD I WPŁATY -